การเสนอชื่อหนังสือออนไลน์

 

เสนอชื่อหนังสือออนไลน์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงาน UBU BOOK FAIR 2018 วันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 20.00 น ณ สำนักวิทยบริการ ชั้น 3 (หอสมุดกลาง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศห้องสมุด

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม